Správa čiastkových knižníc

Chcete zriadiť čiastkovú knižnicu na Vašom pracovisku alebo ju už máte vytvorenú? Ste vedúci katedry alebo pracoviska univerzity, ste poverený vedením čiastkovej knižnice? Ako realizovať výpožičky z fondu čiastkovej knižnice? Ako spracovať návrh na vyradenie? Ako postupovať pri zmene pracovníka? Odpovede na tieto a ďalšie otázky týkajúce sa čiastkových knižníc, metodické usmernenie a vzorové tlačivá nájdete v nasledujúcich dokumentoch:

 

Kontaktná osoba: PhDr. Mária Kekelyová, tel.:041/513 1465

Telefón: 041 / 513 14 53 Fax: 041 / 513 14 49 E-mail: ukzu@uniza.sk

Univerzitná knižnica Žilinskej univerzity Ul. vysokoškolákov 24 011 84 Žilina


Pondelok - Štvrtok: 8.00 - 15.00
Piatok: 8.00 - 15.00
Sobota-Nedeľa: zatvorené

Počet vygenerovaných stránok 1988084

Kompletnú štatistiku prístupv nájdete tu.