Čo je rešerš?

Rešerš je výťah, prehľad a súhrn údajov alebo poznatkov získaných z kníh, zborníkov, časopisov, prípadne z elektronických databáz. V Univerzitnej knižnici sa robia literárne rešerše, ktorých výsledkom je zoznam bibliografických záznamov dokumentov na danú tému. Záznamy obsahujú základné bibliografické údaje: autor, názov, miesto a rok vydania, príp. ročník, číslo, strany v časopise, prípadne i ďalší popis. Vyhľadané záznamy reprezentujú i dokumenty, ktoré sa nenachádzajú vo fonde Univerzitnej knižnice Žilinskej univerzity.

 

Informácie o žiadateľovi
Meno a priezvisko.
Adresa. Vypĺňať iba v prípade ak chcete zaslať výstup poštou.
Rešerš
kľúčové slová, predmetové heslá,... (min. 6) - v prípade cudzojazyčnej rešerše i v cudzom jazyku
roky od- do. Napr. 1990-2010
knihy, články, iné
Pri expresnej rešerši sa cena zvyšuje o 2€ pre registrovaných používateľov, o 7€ pre neregistrovaných.
Neregistrovaný používateľ si preberá rešerš osobne po zaplatení poplatku.

Poznámky:

Telefón: 041 / 513 14 53 Fax: 041 / 513 14 49 E-mail: ukzu@uniza.sk

Univerzitná knižnica Žilinskej univerzity Ul. vysokoškolákov 24 011 84 Žilina


Pondelok - Štvrtok: 8.00 - 15.00
Piatok: 8.00 - 15.00
Sobota-Nedeľa: zatvorené

Počet vygenerovaných stránok 1988109

Kompletnú štatistiku prístupv nájdete tu.