Publikačná činnosť

Táto webová stránka slúži ako pomôcka pre zorientovanie sa pre našich autorov, doktorandov a výskumných pracovníkov. Je v procese tvorby, takže jej obsah bude priebežne dopĺňaný. 

Ak máte nápady, prípadne inú spätnú väzbu, neváhajte nás kontaktovať e-mailom na: orpp@ukzu.uniza.sk

Aktuality

Univerzitná knižnica UNIZA si dovoľuje informovať celú akademickú obec o dôležitých zmenách v systéme evidencie publikačnej činnosti.

         1.    CVTI Bratislava ako správcovský orgán Centrálneho registra publikačnej činnosti (CREPĆ)  nám listom oznámila, že s k r a c u j e   pre rok 2019  vykazovacie obdobie len do 31.1.2020 ( oproti zaužívanému termínu 31.3. nasledujúceho roku).

Z tohto dôvodu žiadame všetkých autorov, koordinátorov evidencie publikačnej činnosti katedier, vedúcich pracovísk, aby odteraz počas celého roku zabezpečili priebežnú evidenciu publikačnej činnosti v UK UNIZA.

Všetky zákonné normy a metodické pokyny, ktoré upravujú uvedenú zmenu nájdete na webovej stránke UK ŽU, prípadne CVTI. V prípade akýchkoľvek ďalších otázok kontaktujte pracovníčky knižnice.

          2.    Druhá zmena sa týka dokladovania plných textov, ako podkladov k publikáciám skupiny A1 ( vedecké monografie, štúdie charakteru ved.monografií, kapitoly monografií domácich a zahraničných).

Plný text publikácie v elektronickej podobe je potrebné doložiť podľa pokynov nižšie. Bez priložených podkladov nie je povolené záznam potvrdiť. Plné texty publikácií nie sú viditeľné pre neprihláseného používateľa, slúžia len pre potreby VŠ a verifikačného procesu. 

Webové stránky vydavateľov, vydavateľské alebo autorské korektúry pred tlačou nie sú akceptované ako plnohodnotné podklady. Akceptované sú len podklady zobrazené v horizontálnej polohe písaného textu. Podklady musia byť dobre čitateľné a kompletné, uložené v samostatnom PDF súbore pre každú publikáciu zvlášť. Pre každý záznam publikácie musia byť podklady uložené v jednom PDF súbore s maximálnou veľkosťou 50 MB alebo vo forme URL linku vloženého v príslušnom poli. V prípade podkladov dodaných vo forme URL linku musí byť tento URL link trvalo verejne dostupný, napr. ako odkaz na publikáciu v repozitári, nie URL link na internetovú stránku vydavateľstva, z ktorej môže byť plný text publikácie odstránený alebo presunutý.

Podklady v elektronickej forme je potrebné dodať na Oddelenie bibliograficko-informačné do Univerzitnej knižnice UNIZA cez webový formulár evidencie PČ, alebo na prenosnom médiu (USB,CD...) vo formáte .PDF. 

Univerzitná knižnica si uvedomuje zvýšenie požiadaviek pri evidencii publikačnej činnosti. Vzhľadom na zákonné normy a iné súvisiace dokumenty, ktoré vydáva MŠVVaŠ SR musíme zmeny zakomponovať do nášho systému evidencie publikačnej činnosti  autorov UNIZA.

Metodické pokyny k evidencii PČ 2019: http://cms.crepc.sk/pokyny-crep%C4%8D-pre-vykazovacie-obdobie-2019.aspx

Ďakujeme za pochopenie.

 

MDPI - zľava 10% pri publikovaní v tomto vydavateľstve: http://www.ukzu.uniza.sk/mdpi

Informácia o CREPČ 2

Od 1.4.2018 registruje univerzitná knižnica publikačnú činnosť zamestnancov ŽU v online databáze CREPČ 2. Nové záznamy je možné prezerať na adrese: https://app.crepc.sk/

Personálne výstupy je možné získať na adrese: https://app.crepc.sk/?fn=ResultFormChild000032D9&seo=CREP%C4%8C-Zoznam-os%C3%B4b

V prípade otázok kontaktujte pracovníčky bibliograficko-inf. oddelenia UK na č.t.:  513 1464 a 513 1452.

 

Open Access  Publikačná činnosť  Katalógy a databázy CREPČ 2 Predátorské publikovanie

Oddelenie bibliograficko - informačné

Kontakty

Vedúci oddelenia:

Mgr. Maroš Konečný, maros.konecny@ukzu.uniza.sk, tel: 041/513 14 51

Registrácia publikačnej činnosti:

Jana Líšková, jana.liskova@ukzu.uniza.sk, tel: 041/513 14 52

Registrácia ohlasov:

Mgr. Katarína Deverová, PhD., katarina.deverova@ukzu.uniza.sk, tel: 041/513 14 64

Študovňa publikačnej činnosti:

Zuzana Zbyňovcová, zuzana.zbynovcova@ukzu.uniza.sk, tel: 041/513 14 67

otváracie hodiny: pondelok - piatok 9:00 - 11:00, 12:00 - 14:00

Katalógy publikačnej činnosti

Formuláre na registráciu PČ a ohlasov

Výstupy publikačnej činnosti

  • Personálne - V katalógu PČ zadajte meno, v prípade potreby spresnite v Registri (vpravo) a stlačte Hľadať. Vo výstupe kliknite v ľubovoľnom zázname na Detaily záznamu (vpravo). Po otvorení detailov záznamu kliknite na aktívne meno v zázname. Dostanete sa k ponuke výstupu vo forme personálnej bibliografie. Vyberte požadovaný druh výstupu a stlačte Generuj.
  • Fakultné, katedrové - Aktuálne výstupy poskytne knižnica na požiadanie.

Relevantné zdroje

 

 

Telefón: 041 / 513 14 53 Fax: 041 / 513 14 49 E-mail: ukzu@uniza.sk

Univerzitná knižnica Žilinskej univerzity Ul. vysokoškolákov 24 011 84 Žilina


Pondelok - Štvrtok: 8.00 - 18.00
Piatok: 8.00 - 15.00
Sobota-Nedeľa: zatvorené

Počet vygenerovaných stránok 1965551

Kompletnú štatistiku prístupv nájdete tu.