Publikačná činnosť

Táto webová stránka slúži ako pomôcka pre zorientovanie sa pre našich autorov, doktorandov a výskumných pracovníkov. Je v procese tvorby, takže jej obsah bude priebežne dopĺňaný. 

Ak máte nápady, prípadne inú spätnú väzbu, neváhajte nás kontaktovať e-mailom na: orpp@ukzu.uniza.sk

Aktuality

seminár Publikačná činnosť 17.5.2018 v Univerzitnej knižnici: http://www.ukzu.uniza.sk/seminar

webinár IOP Publishing - How to get published (online) 22.5.2018: http://www.ukzu.uniza.sk/iop-publishing

MDPI - zľava 10% pri publikovaní v tomto vydavateľstve: http://www.ukzu.uniza.sk/mdpi

Informácia o CREPČ 2

Od 1.4.2018 registruje univerzitná knižnica publikačnú činnosť zamestnancov ŽU v online databáze CREPČ 2. Nové záznamy je možné prezerať na adrese: https://app.crepc.sk/

Personálne výstupy je možné získať na adrese: https://app.crepc.sk/?fn=ResultFormChild000032D9&seo=CREP%C4%8C-Zoznam-os%C3%B4b

V prípade otázok kontaktujte pracovníčky bibliograficko-inf. oddelenia UK na č.t.:  513 1464 a 513 1452.

 

Open Access  Publikačná činnosť  Katalógy a databázy CREPČ 2 Predátorské publikovanie

Oddelenie bibliograficko - informačné

Kontakty

Vedúci oddelenia:

Mgr. Maroš Konečný, maros.konecny@ukzu.uniza.sk, tel: 041/513 14 51

Registrácia publikačnej činnosti:

Jana Líšková, jana.liskova@ukzu.uniza.sk, tel: 041/513 14 52

Registrácia ohlasov:

Mgr. Katarína Deverová, PhD., katarina.deverova@ukzu.uniza.sk, tel: 041/513 14 64

Študovňa publikačnej činnosti:

Zuzana Zbyňovcová, zuzana.zbynovcova@ukzu.uniza.sk, tel: 041/513 14 67

otváracie hodiny: pondelok - piatok 9:00 - 11:00, 12:00 - 14:00

Katalógy publikačnej činnosti

Formuláre na registráciu PČ a ohlasov

Výstupy publikačnej činnosti

  • Personálne - V katalógu PČ zadajte meno, v prípade potreby spresnite v Registri (vpravo) a stlačte Hľadať. Vo výstupe kliknite v ľubovoľnom zázname na Detaily záznamu (vpravo). Po otvorení detailov záznamu kliknite na aktívne meno v zázname. Dostanete sa k ponuke výstupu vo forme personálnej bibliografie. Vyberte požadovaný druh výstupu a stlačte Generuj.
  • Fakultné, katedrové - Aktuálne výstupy poskytne knižnica na požiadanie.

Relevantné zdroje

 

 

Telefón: 041 / 513 14 53 Fax: 041 / 513 14 49 E-mail: ukzu@uniza.sk

Univerzitná knižnica Žilinskej univerzity Ul. vysokoškolákov 24 011 84 Žilina


Pondelok - Štvrtok: 8.00 - 18.00
Piatok: 8.00 - 15.00
Sobota-Nedeľa: zatvorené

Počet vygenerovaných stránok 1793398

Kompletnú štatistiku prístupv nájdete tu.