Prvá pomoc


Kliknutím na dané tlačítko zapnete filtráciu podľa danej skupiny.

Zobraziť všetko Pre študentov Pre zamestnancov Zobraziť videáAké sú otváracie hodiny?

Otváracie hodiny su nasledovné:

Pondelok - Štvrtok: 8.00 - 18.00
Piatok: 8.00 - 15.00
Sobota-Nedela: zatvorené

Ako sa prehlásim zo študenta na zamestnanca, príp. na verejnosť?

Registrácia platí na kalendárny rok, zmena kategórie bude aktívna ďalší kalendárny rok. Žiadateľ upozorní zamestnankyňu na zmenu pri prvej návšteve knižnice v ďalšom roku.

Čo k tomu potrebujem?

prídem do požičovne, prinesiem si platný doklad totožnosti, zamestnanec/doktorand: platný preukaz zamestnanca ŽU a študentský preukaz ISIC.


Ako zruším môj účet v knižnici?

Zamestnanec: navštívim požičovňu, prinesiem si čitateľský preukaz (aj neaktuálny), tlačivo Výstupný list, platný doklad totožnosti
Študent/doktorand: navštívim požičovňu, prinesiem si čitateľský preukaz (aj neaktuálny), potvrdenie o vyrovnanívšetkých záväzkov voči UK, doklad totožnosti

Dôležité!!!
Pri ukončení/prerušení štúdia a pracovného pomeru je čitateľ povinný vrátiť všetky svoje výpožičky a odovzdať čitateľský preukaz. Tlačivá o výstupe a potvrdenia o vyrovnaní potvrdzujeme v Univerzitnej knižnici aj tým, ktorí v nej neboli nikdy registrovaní.

Čo je katedrová knižnica, čiastková knižnica a na čo sú dobré?

Katedrová knižnica je užší pojem a je len jednou z čiastkových knižníc...

Čiastková knižnica je príručná knižnica budovaná na fakulte, katedre, ústave, oddelení alebo inom pracovisku Žilinskej univerzity. Je tematicky (odborovo) špecializovaná knižnica, slúži v prvom rade zamestnancom pracoviska. Výhodou pre zamestnancov je hlavne dostupnosť (priamo na pracovisku), čiastkové knižnice neúčtujú žiadne poplatky (zápisné, upomienky), dlhšia výpožičná doba. Čiastkové knižnice väčšinou požičiavajú knižničné jednotky aj študentom a ďalším zamestnancom ŽU.  Nákup informačných prameňov do fondu čiastkovej knižnice je financovaný pracoviskom, pri ktorom je zriadená. Univerzitná knižnica ŽU v Žiline zabezpečuje centrálnu akvizíciu, evidenciu, odborné spracovanie a vyraďovanie informačných prameňov a metodicky riadi činnosť čiastkových knižníc.

Ako je možné získať prístup k spoplatnenému článku uverejnenému na internete?

 

Univerzitná knižnica (linka na kontaktnú osobu) na požiadanie preverí možnosť získania prístupu bezplatne, v prípade negatívneho výsledku treba postupovať podľa inštrukcií predajcu.

 

Ako sa dostanem k externým katalógom? Ako zistím, ktoré sú funkčné?

Cez webovú stránku Univerzitnej knižnice v ponuke Externé zdroje – Databázy. Licencované externé databázy sú sprístupnené Žilinskej univerzite cez IP adresy.

Ako sa pracuje s externými databázami?

V externých databázach sprístupnených v rámci projektu NIZPEZ (linka) sa dá vyhľadávať naraz vo všetkých cez portál Scientia (linka) alebo v každej zvlášť, podobne ako v ďalších databázach sprístupnených mimo projektu NIZPEZ. Každá databáza obsahuje informácie o obsahovom pokrytí, poskytuje možnosť prehľadávať zdroje podľa tematického zamerania a vyhľadávať zdroje podľa obsahových a formálnych kritérií, uchovávať výsledky vyhľadávania a ďalej s nimi pracovať. Na orientáciu a efektívne využitie všetkých funkcií slúži nápoveda, návod na vyhľadávanie, tutoriály. Komunikačným jazykom väčšiny databáz je angličtina, niektoré majú možnosť výberu iného jazyka.

UK ŽU poriada školenia k využívaniu jednotlivých databáz, o čom informuje na svojej webovej stránke v Oznamoch. Konzultácie poskytuje Ing. Milan PilátMgr. Gabriela Kunová.

Ako zaregistrujem publikáciu/ohlas do databázy publikačnej činnosti?

Existujú dve možnosti:

  1. Pošlem kópiu publikácie (resp. kópiu relevantných strán publikácie) do knižnice v tlačenej forme s vyplneným formulárom (linka na formulár)
  2. Vyplním webový formulár (linka na webový formulár) a priložím relevantné súbory v pdf formáte

Čo je rešerš?

Rešerš je výťah, prehľad a súhrn údajov alebo poznatkov získaných z kníh, zborníkov, časopisov, prípadne z elektronických databáz. V Univerzitnej knižnici sa robia literárne rešerše, ktorých výsledkom je zoznam bibliografických záznamov dokumentov na danú tému. Záznamy obsahujú základné bibliografické údaje: autor, názov, miesto a rok vydania, príp. ročník, číslo, strany v časopise, prípadne i ďalší popis.

Telefón: 041 / 513 14 53 Fax: 041 / 513 14 49 E-mail: ukzu@uniza.sk

Univerzitná knižnica Žilinskej univerzity Ul. vysokoškolákov 24 011 84 Žilina


Pondelok - Štvrtok: 8.00 - 15.00
Piatok: 8.00 - 15.00
Sobota-Nedeľa: zatvorené

Počet vygenerovaných stránok 1988088

Kompletnú štatistiku prístupv nájdete tu.