MDPI (Multidisciplinary Digital Publishing Institute)

MDPI je akademické open access vydavateľstvo s hlavným sídlom vo Švajčiarskom Bazileji. MDPI vydáva 190 rozličných recenzovaných vedeckých open-access e-časopisov, ako napríklad  Molecules (od roku 1996; Impact Factor 2.861), the International Journal of Molecular Sciences (od roku 2000; Impact Factor 3.226), Sensors  (od roku 2001; Impact Factor 2.677), Marine Drugs (od roku 2003; Impact Factor 3.503), Energies (od roku 2008; Impact Factor 2.262), the International Journal of Environmental Research and Public Health (od roku 2004; Impact Factor 2.101), Viruses (od 2009; Impact Factor 3.465), Remote Sensing (od 2009; Impact Factor 3.244), Toxins (od 2009; Impact Factor 3.030) a Nutrients (od roku 2009; Impact Factor 3.550). Vydavateľské aktivity MDPI sú podporované viac ako 15 700 aktívnymi vedcami a akademickými editormi, medzi ktorými sú aj niekoľkí držitelia Nobelovej ceny. V MDPI publikovalo už viac ako 263 500 autorov a stránky mdpi.com majú viac ako 8,4 milióna zhliadnutí mesačne.

Grafické znázornenie najčastejších oblastí publikovania v MDPI

Všetok obsah je open-access

Časopisy vydávane MDPI sú open access( viac o open access policy). K financovaniu vydávania článkov MDPI využíva poplatky za spracovanie článkov, ktoré si hradia autori -  article processing charges (APC). Vďaka partnerskému programu (IOAP), do ktorého sa pridala Univerzitná knižnica Žilinskej univerzity, získajú autori z UNIZA 10% zľavu za tieto spracovateľské poplatky. 

Pre informácie o publikovaní v MDPI kliknite na tento odkaz.

Zoznam a prístup ku Open-access časopisom MDPI

 

  Názov časopisu ISSN Vydávaný od roku RSS
Actuators 2076-0825 2012 rss-feed
Administrative Sciences 2076-3387 2011 rss-feed
Aerospace 2226-4310 2014 rss-feed
Agriculture 2077-0472 2011 rss-feed
Agronomy 2073-4395 2011 rss-feed
Algorithms 1999-4893 2008 rss-feed
Animals 2076-2615 2011 rss-feed
Antibiotics 2079-6382 2012 rss-feed
Antibodies 2073-4468 2012 rss-feed
Antioxidants 2076-3921 2012 rss-feed
Applied Sciences 2076-3417 2011 rss-feed
Applied System Innovation 2571-5577 2018 rss-feed
Arts 2076-0752 2012 rss-feed
Atmosphere 2073-4433 2010 rss-feed
Atoms 2218-2004 2013 rss-feed
Axioms 2075-1680 2012 rss-feed
Batteries 2313-0105 2015 rss-feed
Behavioral Sciences 2076-328X 2011 rss-feed
Beverages 2306-5710 2015 rss-feed
Big Data and Cognitive Computing 2504-2289 2017 rss-feed
Bioengineering 2306-5354 2014 rss-feed
Biology 2079-7737 2012 rss-feed
Biomedicines 2227-9059 2013 rss-feed
Biomimetics 2313-7673 2016 rss-feed
Biomolecules 2218-273X 2011 rss-feed
Biosensors 2079-6374 2011 rss-feed
Brain Sciences 2076-3425 2011 rss-feed
Buildings 2075-5309 2011 rss-feed
C 2311-5629 2015 rss-feed
Cancers 2072-6694 2009 rss-feed
Catalysts 2073-4344 2011 rss-feed
Cells 2073-4409 2012 rss-feed
Ceramics 2571-6131 2018 rss-feed
Challenges 2078-1547 2010 rss-feed
ChemEngineering 2305-7084 2017 rss-feed
Chemosensors 2227-9040 2013 rss-feed
Children 2227-9067 2014 rss-feed
Clean Technologies 2571-8797 2017 rss-feed
Climate 2225-1154 2013 rss-feed
Coatings 2079-6412 2011 rss-feed
Colloids and Interfaces 2504-5377 2017 rss-feed
Computation 2079-3197 2013 rss-feed
Computers 2073-431X 2012 rss-feed
Condensed Matter 2410-3896 2016 rss-feed
Cosmetics 2079-9284 2014 rss-feed
Cryptography 2410-387X 2017 rss-feed
Crystals 2073-4352 2011 rss-feed
Data 2306-5729 2016 rss-feed
Dentistry Journal 2304-6767 2013 rss-feed
Designs 2411-9660 2017 rss-feed
Diagnostics 2075-4418 2011 rss-feed
Diseases 2079-9721 2013 rss-feed
Diversity 1424-2818 2009 rss-feed
Drones 2504-446X 2017 rss-feed
Econometrics 2225-1146 2013 rss-feed
Economies 2227-7099 2013 rss-feed
Education Sciences 2227-7102 2011 rss-feed
Electronics 2079-9292 2012 rss-feed
Energies 1996-1073 2008 rss-feed
Entropy 1099-4300 1999 rss-feed
Environments 2076-3298 2014 rss-feed
Epigenomes 2075-4655 2017 rss-feed
Fermentation 2311-5637 2015 rss-feed
Fibers 2079-6439 2013 rss-feed
Fire 2571-6255 2018 rss-feed
Fishes 2410-3888 2016 rss-feed
Fluids 2311-5521 2016 rss-feed
Foods 2304-8158 2012 rss-feed
Forests 1999-4907 2010 rss-feed
Fractal and Fractional 2504-3110 2017 rss-feed
Future Internet 1999-5903 2009 rss-feed
Galaxies 2075-4434 2013 rss-feed
Games 2073-4336 2010 rss-feed
Gels 2310-2861 2015 rss-feed
Genealogy 2313-5778 2017 rss-feed
Genes 2073-4425 2010 rss-feed
Geosciences 2076-3263 2011 rss-feed
Geriatrics 2308-3417 2016 rss-feed
Healthcare 2227-9032 2013 rss-feed
High-Throughput 2571-5135 2012 rss-feed
Horticulturae 2311-7524 2015 rss-feed
Humanities 2076-0787 2012 rss-feed
Hydrology 2306-5338 2014 rss-feed
Informatics 2227-9709 2014 rss-feed
Information 2078-2489 2010 rss-feed
Infrastructures 2412-3811 2016 rss-feed
Inorganics 2304-6740 2013 rss-feed
Insects 2075-4450 2010 rss-feed
Instruments 2410-390X 2017 rss-feed
International Journal of Environmental Research and Public Health 1660-4601 2004 rss-feed
International Journal of Financial Studies 2227-7072 2013 rss-feed
International Journal of Molecular Sciences 1422-0067 2000 rss-feed
International Journal of Neonatal Screening 2409-515X 2015 rss-feed
International Journal of Turbomachinery, Propulsion and Power 2504-186X 2016 rss-feed
Inventions 2411-5134 2016 rss-feed
ISPRS International Journal of Geo-Information 2220-9964 2012 rss-feed
Journal of Cardiovascular Development and Disease 2308-3425 2014 rss-feed
Journal of Clinical Medicine 2077-0383 2012 rss-feed
Journal of Composites Science 2504-477X 2017 rss-feed
Journal of Developmental Biology 2221-3759 2013 rss-feed
Journal of Functional Biomaterials 2079-4983 2010 rss-feed
Journal of Functional Morphology and Kinesiology 2411-5142 2016 rss-feed
Journal of Fungi 2309-608X 2015 rss-feed
Journal of Imaging 2313-433X 2015 rss-feed
Journal of Intelligence 2079-3200 2013 rss-feed
Journal of Low Power Electronics and Applications 2079-9268 2011 rss-feed
Journal of Manufacturing and Materials Processing 2504-4494 2017 rss-feed
Journal of Marine Science and Engineering 2077-1312 2013 rss-feed
Journal of Otorhinolaryngology, Hearing and Balance Medicine 2504-463X 2018 rss-feed
Journal of Personalized Medicine 2075-4426 2011 rss-feed
Journal of Risk and Financial Management 1911-8074 2008 rss-feed
Journal of Sensor and Actuator Networks 2224-2708 2012 rss-feed
Land 2073-445X 2012 rss-feed
Languages 2226-471X 2016 rss-feed
Laws 2075-471X 2012 rss-feed
Life 2075-1729 2011 rss-feed
Logistics 2305-6290 2017 rss-feed
Lubricants 2075-4442 2013 rss-feed
Machine Learning and Knowledge Extraction 2504-4990 2018 rss-feed
Machines 2075-1702 2013 rss-feed
Magnetochemistry 2312-7481 2015 rss-feed
Marine Drugs 1660-3397 2003 rss-feed
Materials 1996-1944 2008 rss-feed
Mathematical and Computational Applications 2297-8747 1996 rss-feed
Mathematics 2227-7390 2013 rss-feed
Medical Sciences 2076-3271 2013 rss-feed
Medicines 2305-6320 2014 rss-feed
Membranes 2077-0375 2011 rss-feed
Metabolites 2218-1989 2011 rss-feed
Metals 2075-4701 2011 rss-feed
Methods and Protocols 2409-9279 2018 rss-feed
Micromachines 2072-666X 2010 rss-feed
Microorganisms 2076-2607 2013 rss-feed
Minerals 2075-163X 2011 rss-feed
Molbank 1422-8599 1997 rss-feed
Molecules 1420-3049 1996 rss-feed
Multimodal Technologies and Interaction 2414-4088 2017 rss-feed
Nanomaterials 2079-4991 2011 rss-feed
Neuroglia 2571-6980 2018 rss-feed
Nitrogen 2504-3129 2018 rss-feed
Non-Coding RNA 2311-553X 2015 rss-feed
Nutrients 2072-6643 2009 rss-feed
Particles 2571-712X 2018 rss-feed
Pathogens 2076-0817 2012 rss-feed
Pharmaceuticals 1424-8247 2004 rss-feed
Pharmaceutics 1999-4923 2009 rss-feed
Pharmacy 2226-4787 2013 rss-feed
Philosophies 2409-9287 2016 rss-feed
Photonics 2304-6732 2014 rss-feed
Plants 2223-7747 2012 rss-feed
Plasma 2571-6182 2018 rss-feed
Polymers 2073-4360 2009 rss-feed
Proceedings 2504-3900 2017 rss-feed
Processes 2227-9717 2013 rss-feed
Proteomes 2227-7382 2013 rss-feed
Publications 2304-6775 2013 rss-feed
Quantum Beam Science 2412-382X 2017 rss-feed
Quaternary 2571-550X 2018 rss-feed
Recycling 2313-4321 2016 rss-feed
Religions 2077-1444 2010 rss-feed
Remote Sensing 2072-4292 2009 rss-feed
Reports 2571-841X 2018 rss-feed
Resources 2079-9276 2012 rss-feed
Risks 2227-9091 2013 rss-feed
Robotics 2218-6581 2012 rss-feed
Safety 2313-576X 2015 rss-feed
Scientia Pharmaceutica 2218-0532 1930 rss-feed
Sensors 1424-8220 2001 rss-feed
Separations 2297-8739 2014 rss-feed
Sinusitis 2309-107X 2016 rss-feed
Social Sciences 2076-0760 2012 rss-feed
Societies 2075-4698 2011 rss-feed
Soil Systems 2571-8789 2018 rss-feed
Sports 2075-4663 2013 rss-feed
Stats 2571-905X 2017 rss-feed
Sustainability 2071-1050 2009 rss-feed
Symmetry 2073-8994 2009 rss-feed
Systems 2079-8954 2013 rss-feed
Technologies 2227-7080 2013 rss-feed
Toxics 2305-6304 2013 rss-feed
Toxins 2072-6651 2009 rss-feed
Tropical Medicine and Infectious Disease 2414-6366 2016 rss-feed
Universe 2218-1997 2015 rss-feed
Urban Science 2413-8851 2017 rss-feed
Vaccines 2076-393X 2013 rss-feed
Veterinary Sciences 2306-7381 2014 rss-feed
Vibration 2571-631X 2018 rss-feed
Viruses 1999-4915 2009 rss-feed
Vision 2411-5150 2017 rss-feed
Water 2073-4441 2009 rss-feed

 

Publikovanie vďaka Institutional Open Access Program (IOAP)

Autori sú v poslednom kroku pri prihlasovaní článku vyzvaní, aby označili, či sa môžu zaujímať o zľavu v partnerskom IOAP. Ak sa nachádzate v internetovej sieti UNIZA, malo by automaticky vyhľadať University of Zilina. Naše partnerstvo s MDPI je necentralizované, takže fakturácia prebieha stále na autora, nie na inštitúciu. 

logo

V prípade ďalších otázok ohľadom publikovania v MDPI kliknite na tento odkaz. 

Ďalšie zaujímavé odkazy

Brožúra MDPI

Výročná správa MDPI 2017

Výročná správa MDPI 2016

http://www.mdpi.com/about

Informácie pre publikujúcich

IOAP

facebook.com/MDPIOpenAccessPublishing

twitter.com/MDPIOpenAccess

linkedin.com/company/mdpi

plus.google.com/+MdpiOA

weibo.com/mdpicn

Wechat: MDPI-China medium.com/@MDPIOpenAccess

blog.mdpi.com

Telefón: 041 / 513 14 53 Fax: 041 / 513 14 49 E-mail: ukzu@uniza.sk

Univerzitná knižnica Žilinskej univerzity Ul. vysokoškolákov 24 011 84 Žilina


Pondelok - Štvrtok: 8.00 - 18.00
Piatok: 8.00 - 15.00
Sobota-Nedeľa: zatvorené

Počet vygenerovaných stránok 1965624

Kompletnú štatistiku prístupv nájdete tu.