Vzdialený prístup k informačným zdrojom

Pre zabezpečenie dostupnosti ebookov, databáz a iných informačných zdrojov pre študentov a zamestnancov Žilinskej univerzity aj zo zariadení, ktoré nie sú pripojené do univerzitnej siete, využívame vzdialený prístup.

Čo je to vzdialený prístup?

Ako sa pripojím?

Aktivácia VPN v LDAP účte

Pokiaľ ste úspešne nainštalovali OpenVPN klienta a naperiek tomu sa nemôžete pripojiť svojimi prihlasovacími údajmi do siete, znamená to, že sa služba OpenVPN autamaticky neaktivovala v LDAP účte. Preto ju aktivujeme manuálne.

1. Prihláste sa do správy účtu na linku: https://nic.uniza.sk/nms/main/index/main

2. Po prihlásení zvoľte na ľavom paneli Moje služby

3. V zozname vyberte službu VPN a kliknite na Aktivovať službu, 

Telefón: 041 / 513 14 53 Fax: 041 / 513 14 49 E-mail: ukzu@uniza.sk

Univerzitná knižnica Žilinskej univerzity Ul. vysokoškolákov 24 011 84 Žilina


Pondelok - Štvrtok: 8.00 - 15.00
Piatok: 8.00 - 15.00
Sobota-Nedeľa: zatvorené

Počet vygenerovaných stránok 1988161

Kompletnú štatistiku prístupv nájdete tu.