Vzdialený prístup k informačným zdrojom

Pre zabezpečenie dostupnosti ebookov, databáz a iných informačných zdrojov pre študentov a zamestnancov Žilinskej univerzity aj zo zariadení, ktoré nie sú pripojené do univerzitnej siete, využívame vzdialený prístup.

Čo je to vzdialený prístup?

Ako sa pripojím?

Pre pripojenie do siete pomocou OpenVPN je potrebné najskôr stiahnuť a nainštalovať OpenVPN klienta. V súčasnosti poskytujeme pripojenie pre operačné systémy Windows a Android, ponuku plánujeme rozšíriť aj na ďalšie OS. 

Inštalácia Windows

1. Podľa verzie vášho Windowsu si stiahnite OpenVPN klienta z príslušného linku. Ak neviete akú verziu máte, kliknite tu.

2. Spustite stiahnutý súbor.

3. Pokračujte inštaláciou podľa obrázkov nižšie:

Po spustení inštalácie kliknite na tlačidlo NEXT

 Licenčné podmienky akceptujte kliknutím na tlačidlo I AGREE

V ďalšom kroku nemeníme prednastavené voľby a rovno pokračujeme kliknutím na tlačidlo NEXT

 

Cieľový adresár (Destination Folder) zvolíme C:\Program Files\OpenVPN a pokračujte kliknutím na INSTALL

Pokiaľ máte operačný systém Windows 7, tak potvrdťe inštaláciu softvéra ovládača kliknutím na INŠTALOVAŤ

Posledným krokom inštalácie je kliknutie na tlačidlo FINISH

4. V systémoch Windows 7 a 8 je potrebné nastaviť aby bolo spúštanie OpenVPN klienta cez administrátora systému. Postupujte podľa obrázkov nižšie.

Kliknite pravým tlačidlom myši na ikonu OpenVPN GUI na vašej pracovnej ploche a zvoľte VLASTNOSTI

 

V otvorenom okne Vlastnosti zvoľte kartu KOMPATIBILITA a zaškrtnite voľbu Spustiť tento program ako spávca. Potvrďte kliknutím na tlačidlo POUŽIŤ a následne OK.

 

 Spustite klienta dvojklikom na ikonu OpenVPN GUI na pracovnej ploche. O spustení vás informuje ikona na spodnom paneli. 

5. Stiahnite konfiguračné súbory, ktoré sú potrebné pre pripojenie sa ku VPN UNIZA.

.ZIP konfiguračný súbor klienta OpenVPN 

6. Rozbaľte stiahnuté súbory a nakopírujte ich do adresáru C:\ProgramFiles\OpenVPN\config\

7. Spustite klienta dvojklikom na ikonu OpenVPN GUI na pracovnej ploche. Na spodnom paneli kliknite pravým tlačidlom myši na ikonu OpenVPN a kliknite na CONNECT.

8. Zadajte vaše prihlasovacie údaje v tvare UID@uniza.sk , alebo zamestnanci UPN@uniza.sk - študenti UPN@stud.uniza.sk (osobné číslo študenta/ zamestnanca) a vaše heslo. UID je vaše osobné zamestnanecké / študentské číslo. Čo je UPN?

9. Ak vám vyskočila správa o zablokovaní niektorých funkcií OpenVPN kliknite na POVOLIŤ PRÍSTUP.

10. Úspešne ste sa pripojili do VPN siete.


Inštalácia Android

 

 

V prípade akýchkoľvek nejasností, prosím kontaktujte Oddelenie rozvoja a používateľskej podpory Univerzitnej knižnice

 na telefónnom čísle: 041/513 1451

 alebo na mailovej adrese: orpp@ukzu.uniza.sk

 

Telefón: 041 / 513 14 53 Fax: 041 / 513 14 49 E-mail: ukzu@uniza.sk

Univerzitná knižnica Žilinskej univerzity Ul. vysokoškolákov 24 011 84 Žilina


Pondelok - Štvrtok: 8.00 - 18.00
Piatok: 8.00 - 15.00
Sobota-Nedeľa: zatvorené

Počet vygenerovaných stránok 1965554

Kompletnú štatistiku prístupv nájdete tu.