Vzdialený prístup k informačným zdrojom

Pre zabezpečenie dostupnosti ebookov, databáz a iných informačných zdrojov pre študentov a zamestnancov Žilinskej univerzity aj zo zariadení, ktoré nie sú pripojené do univerzitnej siete, využívame vzdialený prístup.

Čo je to vzdialený prístup?

Ako sa pripojím?

Pre pripojenie do siete pomocou OpenVPN je potrebné najskôr stiahnuť a nainštalovať OpenVPN klienta. V súčasnosti poskytujeme pripojenie pre operačné systémy Windows a Android, ponuku plánujeme rozšíriť aj na ďalšie OS. 

Inštalácia Windows

Inštalácia Android

 1. Najskôr je potrebné stiahnúť a nainštalovať klienta OpenVPN, ktorý je požadovaný na pripojenie do siete ŽU prostredníctvom operačného systému Android, zo služby Google Play.

V obchode Google Play je nutné hľadať pomocou kľúčového slova: openvpn a následne nainštalovať aplikáciu OpenVPN for Android.

Aplikáciu OpenVPN for Android nainštalujte pomocou tlačidla Inštalovať. 

Po odsúhlasení podmienok a nainštalovaní aplikácie kliknite na Otvoriť

2. Z odkazu, ktorý sa nachádza nižšie, je potrebné stiahnuť konfiguračné súbory pre pripojenie k VPN UNIZA.

.ZIP konfiguračný súbor klienta OpenVPN for Android

Súbory z archívu je potrebné rozbaliť a nakopírovať do pamäte Vášho mobilného zariadenia, napr. do adresára OpenVPN:

Spustite aplikáciu OpenVPN for Android a stlačte tlačidlo Import.

V pamäti mobilného zariadenia vyhľadajte priečinok, kde ste nakopírovali konfiguračný súbor v predchádzajúcom obrázku. 

Zvoľte profil vpngw2.uniza.sk.ovpn a stlačte tlačidlo Select, následne tlačidlo Import

V aplikácii sa Vám ukáže profil vpngw2.uniza.sk. Vyberte ikonu nastavení v pravej časti obrazovky.

 

Do textového poľa „Username“ a „Password“ napíšte Vaše UPN a heslo. Študenti UPN@stud.uniza.sk

Vráťte sa späť na predchádzajúcu obrazovku a zvoľte profil vpngw2.uniza.sk. V okne upozornenia zaškrtnite „Dôverujem tejto aplikácii“ a stlačte OK.

Následne sa vytvorí pripojenie do VPN siete UNIZA. Pripojenie je možné overiť priamo v aplikácii.

Ak už nechcete pracovať v sieti VPN UNIZA, stlačte tlačidlo „Disconnect“.

 

 

  

V prípade akýchkoľvek nejasností, prosím kontaktujte Oddelenie rozvoja a používateľskej podpory Univerzitnej knižnice

na telefónnom čísle: 041/513 1451

alebo na mailovej adrese: orpp@ukzu.uniza.sk

 

 

 

Telefón: 041 / 513 14 53 Fax: 041 / 513 14 49 E-mail: ukzu@uniza.sk

Univerzitná knižnica Žilinskej univerzity Ul. vysokoškolákov 24 011 84 Žilina


Pondelok - Štvrtok: 8.00 - 15.00
Piatok: 8.00 - 15.00
Sobota-Nedeľa: zatvorené

Počet vygenerovaných stránok 1988114

Kompletnú štatistiku prístupv nájdete tu.