E-skriptá

V Univerzitnej knižnici Žilinskej univerzity prebieha digitalizácia skrípt vydaných na pôde Žilinskej univerzity. Od 12.4.2017 sprístupňujeme prvé tituly skrípt, doslova prvé lastovičky, u ktorých autori súhlasia s ich zverejnením. Veríme, že skupina tých, ktorí chápu požiadavky študentov a ich preferenciu v moderných technológiách, sa bude rozrastať.

Ak chcete vedieť viac o sprístupnení prvých e-skrípt kliknite tu.

Všetky sprístupnené e-skriptá nesú ochranné prvky a sú určené len na prezeranie v internetovej sieti Žilinskej univerzity. Využívanie elektronických skrípt podlieha autorskému zákonu. Za akékoľvek nedovolené manipulovanie s e-skriptami a porušenie autorského zákona preberá plnú zodpovednosť používateľ. 

Pokiaľ sa nenachádzate v sieťovom prostredí ŽU, tak využite vzdialený prístup. Ten umožňuje prezeranie elektronických skrípt autorizovaným (študenti a zamestnanci Žilinskej univerzity) používateľom aj mimo internetovú sieť ŽU. 

Prvé lastovičky medzi e-skriptami:

Bytový interiér ISBN:978-80-554-0969-6 |LINK|

Cvičenia z geodézie ISBN: 80-7100-095-7 |LINK|

Elektrotechnika ISBN:80-7100-397-2 |LINK|

Geológia: návody na cvičenia ISBN: 80-7100-812-5 |LINK|

Hydraulika a hydrológia ISBN:80-7100-198-8 |LINK|

Matematika I. Diferenciálny počet reálnej funkcie jednej premennej ISBN:80-7100-361-1 |LINK|

Matematika II: Počtovnica pre vysoké školy technické. Časť 2 ISBN: 80-7100-455-3 |LINK|

MATLAB. Numerická matematika, laboratórne cvičenia ISBN:80-7100-538-X |LINK|

Metodická pomôcka pre spracovateľov záverečných prác bakalárského štúdia ISBN:978-80-8070-575-6 |LINK|

Návody k laboratórnym cvičeniam z fyziky ISBN:80-8070-133-4 |LINK|

Počtovnica pre vysoké školy technické ISBN: 80-7100-227-5 |LINK|

Programovanie: návody na cvičenia ISBN:978-80-8070-931-0 |LINK|

Teória grafov ISBN:80-7100-874-5 |LINK|


Prvé lastovičky

V prípade akýchkoľvek nejasností, prosím kontaktujte Oddelenie rozvoja a používateľskej podpory Univerzitnej knižnice

na telefónnom čísle: 041/513 1451

alebo na mailovej adrese: orpp@ukzu.uniza.sk

 

Telefón: 041 / 513 14 53 Fax: 041 / 513 14 49 E-mail: ukzu@uniza.sk

Univerzitná knižnica Žilinskej univerzity Ul. vysokoškolákov 24 011 84 Žilina


Pondelok - Štvrtok: 8.00 - 15.00
Piatok: 8.00 - 15.00
Sobota-Nedeľa: zatvorené

Počet vygenerovaných stránok 1988144

Kompletnú štatistiku prístupv nájdete tu.