E-booky od Wiley

Pre prístup k e-booku kliknite na obálku elektronickej knihy. Ak sa nachádzate mimo internetovú sieť UNIZA, tak využite vzdialený prístup.

Advanced Engineering Materials and Modeling

Editori: Ashutosh Tiwari, N. Arul Murugan, Rajeev Ahuja

ISBN: 9781119242567

Inžinierstvo materiálov s pokročilými vlastnosťami je vedené k výskumu a návrhu nových  inovatívnych materiálov. Tieto častokrát dodávajú najlepšie riešenie pre konštrukčné riešenia, čo prispieva k najideálnejšej kombinácii mechanických vlastností a nízkej hmotnosti. Kniha spája dve fascinujúce oblasti, inžinierstvo materiálov, jeho charakterizáciu a aplikáciu s výpočtovým modelovaním materiálov.

Autonomous Software-Defined Radio Receivers for Deep Space

Editori: Jon Hamkins, Marvin K. Simo

ISBN: 9780470087800

Kniha predstavuje čitateľovi koncept autonómneho softvérovo definovaného rádio (SDR) prijímača. Jednotlivé aspekty návrhu prijímača sú spracované v samostatnej kapitole napísanej jedným alebo viacerými vedúcimi inovátormi v odbore.

Beginning Java Programming: The Object-Oriented Approach

Editori: Bart Baesens, Aimée Backiel, Seppe vanden Broucke

ISBN:  9781119209416

Kniha predstavuje jednoduchý zdroj pre jeden trvalo svetovo najpopulárnejší programovací jazyk. Každá kapitola obsahuje cvičenia založené na skutočných podnikateľských a vzdelávacích scenároch. Posledná kapitola využíva prípadové štúdie v kombinácií viacerých konceptov, ktoré preveria novonadobudnuté schopnosti čitateľa knihy.

Beyond Smart Beta: Index Investment Strategies for Active Portfolio Management

Autori: Gökhan Kula, Martin Raab, Sebastian Stahn

ISBN: 9781119395263

Kniha predstavuje kompletného sprievodcu investora pre investovanie do indexov s hlbokou analýzou, objasnením odborníkov a inteligentnými stratégiami pre aktívne riadenie portfólia. Od všeobecného až po ukryté, táto kniha sa zaoberá všetkými aspektmi burzových obchodov (ETF) vrátane ETC a ETN, aby rozdelila žargón a poskytla prístupné usmernenie o využívaní indexov ako súčasne najproduktívnejšej investičnej stratégie.

Building 21st Century Entrepreneurship

Autori: Aude d'Andria, Inés Gabarret

ISBN: 9781119419709

Kniha popisuje niektoré nové profily podnikateľov, ktorí tvoria podnikateľské prostredie 21. storočia. Predstavuje podnikanie v teoretickej a pragmatickej rovine, s hlavným cieľom, pomôcť čitateľovi pochopiť, čo podnikanie dnes znamená.

Building Responsive Data Visualization for the Web

Autor: Bill Hinderman

ISBN: 9781119209560

Príručka je určená pre akýkoľvek front-end tím vývojárov, ktorí sa zaoberá rámcami pre integráciu responzívneho dizajnu. Napísaná popredným odborníkom v oblasti dizajnu v Starbase Go. Príručka poskytuje množstvo praktických rád z pohľadu dizajnéra reálneho sveta.

Business Ethics - An Ethical Decision-Making Approach

Autor: Mark S. Schwartz

ISBN: 9781118393390

Kniha predstavuje praktický rámec rozhodovania, ktorý pomáha identifikovať, pochopiť a riešiť zložité etické dilemy na pracovisku. Taktiež obsahuje relevantné príklady etického zneužívania a škandálov, ktoré sa objavujú v médiách.

The Capital Markets: Evolution of the Financial Ecosystem

Editori: Gary Strumeyer, Sarah Swammy

ISBN: 9781119220589

Kniha poskytuje komplexný makroekonomický pohľad na trh a jeho fungovanie. Môžete získať informácie o produktoch, ktoré komplexne tvoria kapitálové trhy, taktiež môžete preskúmať súčasti infraštruktúry, ktorá je základom týchto trhov.

Data Science & Big Data Analytics: Analyzing, Visualizing and Presenting Data

Autor: EMC Education Services

ISBN: 9781119183686

Kniha pojednáva o využívaní sily údajov pre nové poznatky. Ďalej pokrýva rozsah činností, metód a nástrojov, ktoré využívajú data-špecialisti pri svojej práci.

Digital Data Integrity: The Evolution from Passive Protection to Active Management

Autori: David B. Little, Skip Farmer, Oussama El-Hilali

ISBN: 9780470035184

Ako plánovať svoju budúcu stratégiu pre efektívnu, nákladovo úspornú správu dát. Text knihy ukazuje, ako sa celá oblasť integrity údajov mení, zároveň popisuje mnohé nové, zdokonalené a inteligentnejšie technológie a metódy ochrany integrity údajov.

The Economic Indicator Handbook: How to Evaluate Economic Trends to Maximize Profits and Minimize Losses

Autor: Richard Yamarone

ISBN: 9781119296065

Príručka má napomôcť investorovi ľahšie vyhodnocovať ekonomické trendy, byť lepšie informovaný pri investičnom rozhodovaní a ostatnom strategickom plánovaní. 

Energy Conservation in Buildings: A Guide to Part L of the Building Regulations

Autor: J.R. Waters

ISBN: 9780470773802

Ochrana paliva a elektrickej energie v budovách je dôležitou súčasťou stratégie vlády Spojeného kráľovstva, ktorá sa snaží znížiť národnú energetickú spotrebu. Táto príručka vysvetľuje podrobné požiadavky na konkrétne prípady.

From Big Data to Smart Data 

Autor: Fernando Iafrate

ISBN: 9781119116189

Pragmatický prístup k Big Data, ktorý berie čitateľa na cestu medzi Big Data (čo tento pojem znamená) a Smart Data (k čomu slúžia). 

Fundamentals of Software Testing

Autor: Bernard Homès

ISBN: 9781118602270

E-book pozostáva z: 1. Základy testovania. 2. Testovanie po celý životný cyklus softvéru. 3. Statické techniky (FL 3.0). 4. Techniky navrhovania skúšok (FL 4.0). 5. Správa testov (FL 5.0). 6. Podpora nástrojov pre testovanie (FL 6.0). 7. Mock skúška. 8. Šablóny a modely. 9. Odpovede na otázky.

Handbook of Basel III Capital - Enhancing Bank Capital in Practice

Autor: Juan Ramirez

ISBN: 9781119330844

Táto kniha sa snaží zaplniť medzeru vo finančnej literatúre o základnom imaní banky.

Implementing Enterprise Risk Management: From Methods to Applications

Autor: James Lam

ISBN: 9781118922415

Praktická príručka pre implementáciu programov riadenia podnikov (ERM) v praxi do vašej organizácie.

Learning Computer Architecture with Raspberry Pi®

Autori: Eben Upton, Jeff Duntemann, Ralph Roberts, Tim Mamtora, Ben Everard

ISBN: 9781119415534

Študenti a príležitostní používatelia môžu zistiť, ako počítače pracujú. Táto kniha vysvetľuje, čo každá hardvérová súčasť robí, ako súvisia navzájom a ako zodpovedajú komponentom iných počítačových systémov.

Mathematics for Informatics and Computer

Autor: Pierre Audibert

ISBN: 9781118557938

E-book, ktorý sa uvádza v troch častiach (Combinatorics, Probability, Graphs), je vhodný pre všetkých, ktorí chcú získať základné alebo pokročilé vedomosti v kombinačných teóriách. Základné a pokrokové teoretické prvky sú prezentované prostredníctvom jednoduchých aplikácií, ako je hra Sudoku, algoritmus vyhľadávacích nástrojov a iné aplikácie, ktoré sú ľahko pochopiteľné.

Optoelectronic Sensors

Autori: Didier Decoster, Joseph Harari

ISBN: 9780470611630

Optoelektronické snímače kombinujú optické a elektronické systémy pre množstvo aplikácií vrátane snímačov tlaku, bezpečnostných systémov, merania atmosférických častíc, merania tesnej tolerancie, kontroly kvality a ďalšie. Tento titul poskytuje prehľad najnovších výskumov v oblasti fotoniky a elektroniky v oblasti senzorov.

Scaling, Fractals and Wavelets 

Editori: Patrice Abry, Paulo Gonçalves, Jacques Lévy Véhel

ISBN: 9780470611562

Škálovanie je matematická transformácia, ktorá zväčšuje alebo zmenšuje objekty. Táto technika sa používa v rôznych oblastiach vrátane financií a spracovania obrazu.

Sustainable Operations and Supply Chain Management

Autori: Valeria Belvedere, Alberto Grando

ISBN: 9781119383260

Hlavným cieľom je poskytnúť sprievodcu manažérskymi rozhodnutiami počas životného cyklu produktu, a to na základe nasledujúcich krokov: návrh produktu, získavanie zdrojov, výroba, balenie a fyzická distribúcia, reverzná logistika.

Telecommunication System Engineering, Fourth Edition

Autor: Roger L. Freeman

ISBN: 9780471728481

Popisuje odborné znalosti nevyhnutné pre úspešnú prevádzku a dizajn všetkých typov telekomunikačných sietí, ktoré sa dnes používajú. Zahŕňa nové kapitoly o horúcich témach, ako je režim asynchrónneho prenosu, širokopásmové technológie a správu siete. 

The Wireless Data Handbook, Fourth Edition

Autor: James F. DeRose

ISBN: 9780471224587

Toto nové vydanie veľmi úspešnej knihy je úplne aktualizované a revidované, aby odrážalo najnovší vývoj týkajúci sa prenosu digitálnych informácií cez bezdrôtové siete. 

Traffic Management

Editori: Simon Cohen, George Yannis

ISBN: 9781119307822

E-book predstavuje súbor aktualizovaných dokumentov z konferencie TRA 2014, v ktorej sa zdôrazňuje rôznorodosť výskumu v tejto oblasti. Teoretické kapitoly a praktické prípadové štúdie sa zaoberajú témami, ako sú kooperačné systémy, globálny prístup v oblasti modelovania, riadenie cestnej a železničnej dopravy, informačné systémy a hodnotenie vplyvu. 

Urban Transit Systems and Technology

Autor: Vukan R. Vuchic

ISBN: 9780470168066

E-book pokrýva tematickú oblasť tranzitných systémov a technológií. Začína s históriou tranzitu a jeho úlohou v mestskom rozvoji, pokračuje v definovaní relevantných pojmov a konceptov a potom prezentuje detailné pokrytie všetkých mestských režimov tranzitu a najefektívnejšie návrhy systémov pre všestranné využitie.

 

V prípade akýchkoľvek nejasností, prosím kontaktujte Oddelenie rozvoja a používateľskej podpory Univerzitnej knižnice

na telefónnom čísle: 041/513 1451

alebo na mailovej adrese: orpp@ukzu.uniza.sk

Telefón: 041 / 513 14 53 Fax: 041 / 513 14 49 E-mail: ukzu@uniza.sk

Univerzitná knižnica Žilinskej univerzity Ul. vysokoškolákov 24 011 84 Žilina


Pondelok - Štvrtok: 8.00 - 18.00
Piatok: 8.00 - 15.00
Sobota-Nedeľa: zatvorené

Počet vygenerovaných stránok 1965550

Kompletnú štatistiku prístupv nájdete tu.