Pozor na predátorské publikovanie!

V oblasti Open Access publikovania sa v posledných rokoch objavil tzv. predátorský model. Spočíva v tom, že vydavateľ časopisu neposkytuje autorom za poplatky za publikovanie  adekvátne vydavateľské služby obvyklé pri publikovaní vo vedeckých časopisoch.

Podľa čoho možno spoznať predátorského vydavateľa?

-          Robí rozsiahlu kampaň medzi potenciálnymi autormi, ktorých vyzýva  na publikovanie a účasť vo vydavateľských radách

-          Publikuje rýchlo, bez recenzného konania a bez akejkoľvek kvalitatívnej kontroly

-          Výšku poplatku za publikovanie oznámi autorovi až po prijatí článku

-          Uvádza mená vedcov ako členov redakčných rád bez ich vedomia a súhlasu, alebo uvádza mená neexistujúcich vedcov

-          Napodobňuje názvy renomovaných časopisov zámenou alebo pridaním či vynechaním slov

-          Uvádza neplatné ISSN, fiktívne scientometrické údaje

-          Uvádza indexovanie v rôznych databázach, ktoré nekontrolujú kvalitatívnu úroveň indexovaných časopisov ...

Ako sa chrániť pred predátorským vydavateľom?

Pri podozrení na predátora si informácie uvedené na webovej stránke vydavateľa overte v nezávislých zdrojoch:

ROAD – register platných ISSN

Directory of Open Access Publishers

Directory of Open Access Journals

Beallov čierny zoznam časopisov

Overovanie scientometrických údajov: Journal Citation Reports, Scopus, SCImago Journal &Country Rank

Ďalšie informačné zdroje:

https://beallslist.weebly.com/ - aktuálny archívny Black list

https://predatoryjournals.com/about/ Beallovi nasledovníci  

Telefón: 041 / 513 14 53 Fax: 041 / 513 14 49 E-mail: ukzu@uniza.sk

Univerzitná knižnica Žilinskej univerzity Ul. vysokoškolákov 24 011 84 Žilina


Pondelok - Štvrtok: 8.00 - 18.00
Piatok: 8.00 - 15.00
Sobota-Nedeľa: zatvorené

Počet vygenerovaných stránok 1861014

Kompletnú štatistiku prístupv nájdete tu.